Skip to main content

Skolevegringskonferansen 2024

En nasjonal konferanse om bekymringsfullt skolefravær og familiesamarbeid. Har barna selv en stemme i dette? Hvilke metoder kan vi bruke for å få en bedre forståelse til å møte utfordringen? Konferansen vil gi oss konkrete verktøy som utgjør en forskjell for barn, unge og deres familier.

Opptak er tilgjengelig fra 12. Juni kl. 08.00 til 27. Juni 16.00