Skip to main content

Foto/videoopptak pågår

Advarsel

Dette området brukes til å fotografere, filme, gjøre opptak og sende live video.

Opptaket vil og kan inneholde stillbilder, levende bilder og lyd av alle som befinner seg i området.

Vær oppmerksom på at når du går inn i dette området samtykker du til muligheten for at din stemme og likhet (som f.eks. ditt ansikt) blir tatt opp, og du godtar enhver etterfølgende bruk av slike opptak uten kompensasjon eller kreditt, og du fritar Park Media Group og dets etterfølgere fra ethvert ansvar ved slik bruk.

Hvis du ikke ønsker å bli inkludert i opptak eller live streaming – må du ikke oppholde deg i området.

ELLER

Hvis du ikke ønsker å bli inkludert men likevel må inn i dette området, kontakt produksjonen umiddelbart.