Skip to main content

Vilkår

Vilkår v5 per 28.02.2023.
Vi forbeholder oss retten til endring av priser, vilkår og
spesifikasjoner uten varsel frem til signert avtale.
Alle priser oppgitt i våre vilkår er ekskl. mva.

Nordic Broadcast
v/ Park Media Group AS
NO 921 776 225 MVA
Park Media Group AS
Torpebaugen 4
1738 SARPSBORG
+47 69 10 90 05
live@nordicbroadcast.no

VIKTIG

Timesatser

Ordinær timepris: kr 950/time
Kveld etter kl. 18: kr 1349/time
Kveld etter kl. 23: kr 1690/time
Over 8 timer/helligdag: 100% tillegg

Koordinering

Vi gir 2 timer kostnadsfri koordinering av prosjektet. Dette til bla.a. produksjonsmøter, teknisk gjennomgang, klargjøring av filer m.m. Overskytende timer faktureres etter timesats.

Produksjonstid

Produksjonshub prises basert på sendetid. Halvdag (opptil 4t) og heldag (opptil 8t). Det er inkludert 4 timer for opp- og nedrigg. Arbeid utover dette faktureres etter timesatser.

Prosjektfiler

Alle filer som skal benyttes i prosjektet skal være innlevert senest 2 – to – virkedager før produksjonsdato. Endring eller forsinket levering vil medføre en kostnad på kr 1000,-

Tilleggskostnader

Tilleggskostnader kan være lisenskostnader for bruk av innhold som bilder og musikk, leie av lokaler, parkering, ferge, bompenger, overnatting, failover m.m.

Avbestilling

Sendes skriftlig per e-post.
– over 8 uker i forveien: kr 1 500.
– under 8 uker forfaller hele kontraktsummen.
+ eventuelle kostnader og utgifter som er pådratt før avbestilling.

Problemløsning

Skulle det oppstått et problem ved ankomst, opprigg eller nedrigg kan dette medføre tilleggskostnader dersom riggetid overstiges (ref. produksjonstid). Dette kan f.eks. være feilsøking grunnet manglende internett tilgang hos kunde, strøm, ikke adgang til områder, blokkert adgang/venting m.m.

Failover

Ved tap av strøm vil sendingen kunne driftes på nødbatteri i ca. 10 minutter. Ved tap av internett vil våre systemer automatisk bytte til mobilt bredbånd (4G / 5G). Tap mer enn 15min vil medføre en dagspris for databruk: Halvdag kr 2500 / heldag kr 3200.

Faktura

Faktura utstedes av Park Pixel AS som EHF. Dersom EHF ikke er tilgjengelig vil fakturaen sendes per e-post til oppdragsgiverens kontaktperson. Oppdraget faktureres etter utførelse og det gis en betalingsfrist på 10 – ti – dager med mindre annet er skriftlig avtalt.