Skip to main content

INTERCOM GUIDE

Kommunikasjonsguide

Generell terminologi:
Term
Betydning
Mic mute
Alle mikrofoner er dempet/mutet.
Bumper
Et element som fungerer som en overgang til eller fra reklamepauser.
Countdown
Et element som teller ned til begynnelsen av sendingen.
Clutter
Et overdrevent antall ikke-programelementer (som reklamer) som vises etter hverandre.
Fade to Black
Galleriet gjør at skjermen på sendingen blir helt sort
AFV
Audio Follows Video. Lyden til kilden som er live, er aktiv.
Crash
Når en kunngjøring, jingle eller grafikk overlapper et fast punkt i timeplanen (f.eks. nyhetene eller et tidssignal), vanligvis på grunn av dårlig timing.
Dead air
Tiden på luften der det ikke er noen hørbar overføring.
Feedback
Støy som produseres når den forsterkede lyden fra en utgang (høyttaler) fanges opp av en inngang (mikrofon) som repeterer lyden flere ganger.
Frame rate
Frames per second / Bilder per sekund
Gain
Signalnivå, vanligvis uttrykt i desibel.
Gallery
Også kjent som produksjonskontrollrommet (PCR) eller studiokontrollrommet
GenLock
Distribuere et referansesignal til flere videoenheter for å få dem til å operere på samme frekvens.
Ident
Et symbol eller en logo, ofte akkompagnert av musikk, en jingle eller en animasjon
Jingle
Et produsert programmeringselement vanligvis i form av vokal til tilhørende musikk ofte produsert internt for å identifisere showet.
Live-on-tape
Et innspilt program produsert i sanntid, vanligvis med et studiopublikum, for senere sending.
Lower third
Del av skjermen av vanlig sending reservert for tekstlig og statisk visuelt innhold; dvs. nyhetsticker, tid, tittel på segment, tittel på program, kanalfeil osv.
Logg
En logg oversikt over kringkastingen. Det er vanligvis tre logger: En musikklogg som registrerer hvilke sanger som ble spilt. En ingeniørlogg som beskriver tekniske produksjonsinnstillinger. En kommersiell logg som registrerer hvilke reklamer som ble spilt i løpet av dagen.
Terminologi for overganger:
Transition
Beskrivelse
Cut
Vanlig hard kutt / bytting av kilde.
Fade
Kalles tradisjonelt fade-out og fade-in. De er gradvise overganger som enten har en scenetoning fra svart eller til svart.
Dissolve
Også kjent som crossfades. Dissolves brukes til å sakte overføre en scene til en annen.
Wipe
En scene erstatter en annen ved å reise fra den ene siden av skjermen til den andre, eventuelt med en spesiell form.
Merge
En unik overgangseffekt som sømløst animerer matchende scener.

Kamerabytte

Galleriet / Regi / Kameraoperatører

Kameraer/operatører blir tildelt et nummer (#) som blir benyttet eksklusivt for gitt kamera gjennom sendingen.

Term
Betydning
Klar #
Galleriet ønsker å bytte til nevnt kameranummer. Operatøren må gjøre seg klar så fort som mulig og respondere med "Klar #".
Kamera #
Galleriet bytter omgående til nevnt kameranummer. Operatørens kamera er LIVE og responderer "Kamera #"

Dersom dialogen flyter mellom kamerabytter og det ikke har vært andre temaer eller dialoger imellom, kan det hende at “kamera” ikke blir nevnt før et bytte. Da vil dialogen kun være “Klar #”, “Klar #” og til slutt “#” og “#”. Se eksempel dialogen.

Eksempel dialog:

Galleriet: Klar 2

Kameraoperatør for kamera 2 blir cue’t til å gjøre utsnittet klart og umiddelbart respondere når han/hun er klar:

Operatør 2: Klar 2

Så fort kameraoperatøren bekrefter cue’t og er klar, så vil galleriet utføre byttet ved behov:

Galleriet: Kamera 2
Operatør 2: Kamera 2

I noen tilfeller kan det hende at galleriet vil cue et annet kamera da behovet har endret seg. Kameraoperatøren som tidligere var i cue, vil derfor gå tilbake til standby.

Galleriet: Klar 1
Operatør 1: Klar 1
Galleriet: Klar 4
Operatør 4: Klar 4
Galleriet: 4
Operatør 4: 4

Grafikk og Media

Galleriet / Regi / Grafikkoperatør / AV-Teknikk

Grafikk og AV-Teknikk har som regel unike kommandoer som skiller seg ut fra andre, og vil derfor sjeldent betegnes etter en form for kallesignal som med andre operatører. Kommandoene er mange men vil også være enkle å forstå.

Term
Betydning
Klar *Navn*
Galleriet ønsker at grafikkoperatøren klargjør supring for gitt person. Operatøren må gjøre seg klar så fort som mulig og respondere med "Klar *Navn*".
Kjør *navn*
Operatøren kjører supringen omgående. Operatøren kjører supringen og responderer "Kjører *navn*"
Klar VB #
Galleriet ønsker at videobånd # klargjøres for avspilling. Operatøren klargjør videoen omgående og responderer med: "VB # klar"
Klar *etternavn* bilde #
Galleriet ønsker at bilde # klargjøres for avspilling. Operatøren klargjør videoen omgående og responderer med: "Bilde # klar"
Eksempel dialog:

Galleriet: Klar Ola Norman

Grafikkoperatør blir cue’t til å gjøre klar supring for nevnt person og umiddelbart respondere når han/hun er klar:

Grafikkoperatør: Klar Ola Norman

Så fort operatøren bekrefter cue’t og er klar, så vil galleriet be om grafikken ved behov:

Galleriet: Kjør Ola Norman
Operatør rød: Kjører Ola Norman
Galleriet: Fjern supring

Når grafikken ønskes fjernet kan det være forskjellige måter galleriet informerer om dette. Det kan være: “Fjern grafikk”, “ut med supring” m.m. I noen tilfeller kan det hende at galleriet vil cue et annet kamera da behovet har endret seg. Grafikkoperatøren som tidligere var i cue, vil derfor gå tilbake til standby.

Galleriet: Klar Ola Norman
Grafikkoperatør: Klar Ola Norman
Galleriet: Klar 3
Operatør 3: Klar 3
Galleriet: 3
Operatør 3: 3

Reprise

Galleriet / Regi / Repriseoperatør

I motsetning til kameraoperatører som blir tildelt et nummer, blir repriseoperatører tildelt en farge som blir benyttet eksklusivt for gitt operatør gjennom sendingen. Dette for å skille mellom en live kameraoperatør og en operatør som leverer klipp som sendes som repriser.

Term
Betydning
Klar *farge*
Galleriet ønsker å bytte til nevnt repriseoperatør. Operatøren må gjøre seg klar så fort som mulig og respondere med "Klar *farge*".
Kjør *farge*
Galleriet spiller omgående av nevnt repriseoperatør. Operatørens reprise er LIVE og responderer "Kjører *farge*"

Dersom dialogen flyter mellom galleriet og repriseoperatøren, og det ikke har vært andre temaer eller dialoger imellom. Kan det hende at “kjør” ikke blir nevnt før et bytte. Da vil dialogen kun være “Klar *farge*”, “Klar *farge*” og til slutt “‘farge*” og “*farge*”. Se eksempel dialogen.

Eksempel dialog:

Galleriet: Klar rød

Repriseoperatør for reprisekanal rød blir cue’t til å gjøre klart sitt klipp og umiddelbart respondere når han/hun er klar:

Operatør rød: Klar rød

Så fort operatøren bekrefter cue’t og er klar, så vil galleriet kjøre reprisen ved behov:

Galleriet: Kjør rød
Operatør rød: Kjører rød

I noen tilfeller kan det hende at galleriet vil cue et annet kamera eller repriseoperatør da behovet har endret seg. Repriseoperatøren som tidligere var i cue, vil derfor gå tilbake til standby.

Galleriet: Klar rød
Operatør rød: Klar rød
Galleriet: Klar 4
Operatør 4: Klar 4
Galleriet: 4
Operatør 4: 4