Skip to main content

Grafikk

Grafiske maler

Her finner du malene vi har utarbeidet og primært benytter på våre produksjoner. Dersom ingenting er avtalt i forkant av sendingen, benyttes vår standard grafikk “Moderne” i våre farger og design.

Malen kan vi kostnadsfritt endre til deres farger og brand om ønskelig.

Ønsker du en annen layout, animasjon eller plassering?

Dette er en grafisk tjeneste som innebærer et stykke arbeid til utformelse, animering og klargjøring av grafiske filer. Vi har faste pakkepriser på noen type endringern, men større arbeid vil faktureres etter medgått tid.

Våre maler

Moderne

Standard grafikk

Klassisk

Enkel grafikk

Ny design

Design fra scratch

Moderne

Dette er vår standard mal som benyttes på majoriteten av våre produksjoner.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Introplakaten vises i starten av sendingen. Som regel rundt 15 minutter før med en nedtellingsklokke.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Lower third (supring) er en generell betegnelse for visning av navnet til personen som er foran kameraet. Men det kan også være visning av en nettside, et telefonnummer eller annen relevant informasjon som kommer inn nederst på skjermen på denne måten.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Presentasjonsoppsettet består primæt av 2 deler.
– 1) Viser kameraet med foredragsholder samtidig som man kan se presentasjonen.
– 2) Viser kun presentasjonen.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Grafikken for digitale foredragsholdere har primært 3 layouts:
– 1) Viser kamera-feed av foredragsholder.
– 2) Viser kun presentasjonen.
– 3) Viser både kamera og presentasjonen samtidig.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Splitt kan brukes til forskjellige ting. Det kan være man vil se den fysiske foredragsholderen samtidig med den digitale. Eller kanskje du ønsker å vise de på scenen og en Q&A oversikt?

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Vår intro-stinger benyttes i overgangen fra test-streamen som sendes ca. 30min før sending, til introplakaten som starter ca. 15min før sending. Utenom det kan det animeres en standard stinger med kunden logo i overgangen fra/til pauser.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Vår slutt stinger benyttes når sendingen er ferdig og vi går over til sluttplakaten.

Dette kan endres på denne malen..
Farger
Bakgrunn
Teksttype

Klassisk

Denne malen benyttes på produksjoner som ønskes å være helt enkle.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Introplakaten vises i starten av sendingen. Som regel rundt 15 minutter før med en nedtellingsklokke.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Lower third (supring) er en generell betegnelse for visning av navnet til personen som er foran kameraet. Men det kan også være visning av en nettside, et telefonnummer eller annen relevant informasjon som kommer inn nederst på skjermen på denne måten.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Presentasjonsoppsettet består primæt av 2 deler.
– 1) Viser kameraet med foredragsholder samtidig som man kan se presentasjonen.
– 2) Viser kun presentasjonen.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Grafikken for digitale foredragsholdere har primært 3 layouts:
– 1) Viser kamera-feed av foredragsholder.
– 2) Viser kun presentasjonen.
– 3) Viser både kamera og presentasjonen samtidig.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Splitt kan brukes til forskjellige ting. Det kan være man vil se den fysiske foredragsholderen samtidig med den digitale. Eller kanskje du ønsker å vise de på scenen og en Q&A oversikt?

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Vår intro-stinger benyttes i overgangen fra test-streamen som sendes ca. 30min før sending, til introplakaten som starter ca. 15min før sending. Utenom det kan det animeres en standard stinger med kunden logo i overgangen fra/til pauser.

Eksempelet ovenfor er komprimert for å gi en sømløs avspilling.

Informasjon om denne grafikken:
Vår slutt stinger benyttes når sendingen er ferdig og vi går over til sluttplakaten.

Dette kan endres på denne malen..
Farger
Bakgrunn
Teksttype