Skip to main content

Næringslivetshus (NHO)

Informasjon

Nordic Broadcast har avtale med NHO om utførelse av produksjoner i Næringslivetshus. På denne siden kan du sende inn forespørsel om bistand til din produksjon og finne ut mer om hva vi kan tilby ditt arrangement.

Kontaktinformasjon:
+47 69 10 90 05
mcr@nordicbroadcast.no

Bookingforespørsel
Support
Drive
NHO
Bookingforespørsel


Avbryt bookingforespørsel