Skip to main content

Live streaming

Produksjon av ditt event

Heldigitalt, hybrid eller kun opptak.

Vi har bred erfaring innen live streaming og har opparbeidet oss et sterkt navn blant flere aktører. Med gode rutiner, integrasjoner og heldigitale systemer lager vi sømløse produksjoner med våre kunder.

Mobilproduksjon

Vi kommer til deg

Med en OB produksjon fra oss kommer vi til ditt kontor eller et lokale der du skal arrangere ditt event. Alt teknisk utstyr som kameraer, mikrofoner, PA-anlegg (høyttalere) og mer kan medbringes etter deres behov. Prosjektet koordineres god tid i forveien og du vil raskt merke at vårt utstyr og prosedyrer gjør produksjonen sømløst fra å være et rent fysiskt arrangement, til en hybrid.

Remote produksjon

Vi produserer fjernstyrt

Skal du arrangere en heldigital sending? Da kan vi bistå med produksjonen fra vårt kontrollrom. I forkant av sendingen vil vi koordinere og gjennomgå arrangementet med deg, slik at du skal føle deg trygg på en god digital gjennomføring. Det blir minimalt ekstraarbeid for deg da vi tar oss av teknikken.

UpLink

Midlertidig eller permanent installasjon.

Bygging av studio eller utplassering av produksjonsrigg i deres lokaler. UpLink er et system og en abonnementsløsning for deg som ønsker en trygg partner for produksjon av deres møter, kurs, livesendinger m.m.

UpLink digital gir dere en partner innen liveproduksjon. Kontakt oss med info om når dere skal ha en sending og vi kan bla.a. sette opp sendingen og returnere en lenke dere deler med publikum, vi bistår med teknisk gjennomgang, klargjøring av sendingen og overvåker produksjonen. Skulle det oppstå problemer under sendingen står vi klare til å gripe inn og bistå.

UpLink studio er for deg som ønsker at vi setter opp et enkelt eller avansert studio eller møterom der du kan utføre livesendinger i deres lokaler. Vi setter sammen en plan for hva som ønskes av antall kameraer, mikrofoner, lys og funksjoner. Systemet bygges etter deres behov og ønsker. Vi programmerer også et enkelt kontrollpanel slik at dere kun trenger å trykke på en knapp for å gå på luften (starte live streamen).

Filter

Alle rigger er bygget med

Failover for strømbrudd
Failover ved tap av internett
ISO opptak

Vi er klare for din neste produksjon

Kontakt oss