Skip to main content

UpLink

UpLink er et system og en abonnementsløsning for deg som ønsker en trygg partner for produksjon av deres møter, kurs, livesendinger m.m.

UpLink digital

kr 849,- /mnd

Pris er oppgitt eksl. mva. og faktureres årlig. Avtalen kan avsluttes når som helst. Ingen refusjon mulighet.

Tjenesten inkluderer:
 • Rådgivning og hjelp til koordinering
 • Utforming av grafikk pakke
 • Bistand for opprettelse av møter og sendinger
 • Utsendelse av invitasjoner
 • Overvåking av møter og sendinger
 • Teknisk support og bistand med teknisk gjennomgang
 • Tilgang til vårt musikkbibliotek (trygg lisensierte låter)
 • Benytt våre lisensierte plattformer (som Zoom Meetings, Vimeo m.m.)

UpLink digital gir dere en partner innen liveproduksjon. Kontakt oss med info om når dere skal ha en sending og vi kan bla.a. sette opp sendingen og returnere en lenke dere deler med publikum, vi bistår med teknisk gjennomgang, klargjøing av sendingen og overvåker produksjonen. Skulle det oppstå problemer under sendingen står vi klare til å gripe inn og bistå.

UpLink studio

fra kr 20 000,-

Pris er oppgitt eksl. mva. og krever et abonnement for UpLink digital

Arbeid som utføres:
 • Bygging av egen server på kundens lokasjon
 • Installasjon av server, ønskede kameraer, lys og lyd
 • Programmering av kontrollpanel for å styre livesendinger
 • Årlig teknisk sjekk og vedlikehold
 • Programvareoppdateringer
 • Overvåkning av utstyr og systemer (varslingssystem)

UpLink studio er for deg som ønsker at vi setter opp et enkelt eller avansert studio eller møterom der du kan utføre livesendinger i deres lokaler. Vi setter sammen en plan for hva som ønskes av antall kameraer, mikrofoner, lys og funksjoner. Systemet bygges etter deres behov og ønsker. Vi programmerer også et enkelt kontrollpanel slik at dere kun trenger å trykke på en knapp for å gå på luften (starte live streamen).

Hvilke muligheter finnes gjennom deres produksjon?

SE MULIGHETER