Skip to main content

Veien videre

Takk for at du velger oss!

Her får du informasjon om vår prosedyre og koordinering før sending. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon er det bare å ta kontakt med oss.

Tidsplan

Hva skjer når og når bør ting være klart?

Filer

Hvordan skal filer sendes og brukes?

Foredragsholdere

Fysisk eller digitalt, hva bør jeg huske på?

Plattformer

Hvilke funksjoner finnes på hver enkelt plattform?

F.A.Q

Ofte stilte spørsmål

Tidsplan

Før-produksjon
Tid før sending
Beskrivelse
2 uker
Koordinering - Vi begynner koordinering av din produksjon rundt 2 uker før sendingsdato.
5 virkedager
Deadline: Rapport over digitale foredragsholdere - Frist for innrapportering av teknisk informasjon fra digitale foredragsholdere.
3 virkedager
Deadline: Grafisk materiell - For å kunne ha tid til å animere, designe, konvertere og laste inn grafikk i våre systemer. Må dette være innsendt så tidlig som mulig, men senest 3 virkedager før sending.
2 virkedager
Deadline: Filer, kjøreplan m.m. - Alle filer (PowerPoint, videoer, lydfiler m.m.) skal være innsendt til Galleriet senest 2 virkedager før sending. Program/kjøreplan skal være satt og vi kan ikke garantere gjennomføring av eventuelle endringer etter denne dagen.
1 virkedag
Deadline: Tekniskgjennomgang - Siste mulighet for utdypet teknisk gjennomgang. Vi tilbyr teknisk gjennomgang i forbindelse med selve sendingen, og digitale innledere. Her får du utfyllende informasjon om hvordan sendingen utføres, tips til digitale kamerautsnitt og mulighet for coaching av foredragsholdere.
Produksjonsdagen
Tid før LIVE
Beskrivelse
4 timer
Vi begynner opprigg og gjennomgår vår pre-live checklist
1 time
Siste sjekk og teknisksjekk med digitale foredragsholdere.

Hvordan skal filer sendes inn?

Du laster opp filene i prosjektportalen, der finner du en grønn lenke med navnet “Prosjektfiler”.

Feil filnavn, type, nummerering eller annet vil medføre kostnad i forbindelse med konvertering / korrigering etter gjeldende satser. Disse går under før-produksjon, koordinering.

Presentasjonsfiler:

Presentasjonsfiler sendes som PowerPoint og ønskes innsendt i nummerert rekkefølge som følgende eksempel:
PPT_01-Etternavn-Tema
PPT_02-Etternavn-Tema
PPT_03-Etternavn-Tema

PPT_01-Norman-Velkommen
PPT_02-Norman-Regnskap
PPT_03-Norman-Takk_for_oss

Presentasjonsfiler som ikke er sendt inn som en PowerPoint-fil eller en filtype som ikke er kompatibelt med vårt system, vil bli konvertert til PowerPoint etter gjeldende satser. Eventuelle animasjoner og annen type grafikk som ikke støttes under konverteringen vil bli fjernet.

OBS! Mellomrom skal erstattes med   _   (understrek)

Videofiler:

Skal du bruke videoer i en presentasjon kan disse enkelt integreres i din PowerPoint presentasjon. Husk å velge “Spill av i fullskjerm” slik at den vises stort og fint. Dersom du ikke skal benytte en presentasjon/powerpoint, må disse sendes inn individuelt. Vi anbefaler likevel at alle videoer som skal benyttes sendes inn separat i tilfelle det skulle oppstått tekniske problemer under visning av videoen. På denne måten har vi en plan b dersom noe skulle gå galt.

OBS! Vi anbefaler ikke å legge inn lenker til videoer i din presentasjon. Dette kan by på unødvendig bruk av tid og uforutsigbarheter. Dersom du ikke har muligheten til å legge inn videoen i PowerPoint fra en fil som er på din datamaskin, anbefaler vi at du sender den inn til oss og lar oss spille den av når du ønsker.

Under sendingen cuer du videoen når du ønsker å få den vist. Dette kan gjøres på flere måter men et eksempel kan være slik: “Vi ønsker å introdusere vår nye reklamefilm. Denne har vi brukt snart 2 uker på og er klar for å vises for første gang for dere. Ta en titt på dette“, eller “Jeg har en video som viser et eksempel på hvordan dette kan gjøres, snurr film“. Det er viktig at ‘cuet’ er enkelt for galleriet å forstå.

Videoer skal være i en av følgende frames per second (FPS*):
23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 60

Forhåndsinnspilte videoer som skal benyttes i sendingen, ønskes innsendt i nummerert rekkefølge som følgende eksempel:
VB_01-Etternavn-Tema
VB_02-Etternavn-Tema
VB_03-Etternavn-Tema

VB_01-Norman-Intro_video
VB_02-Norman-Produksjonen
VB_03-Norman-Hvordan_fungerer_det

*Frames per second = Bilder per sekund (BPS). Dersom filer er tilsendt i andre FPS påløper det kostnad for konvertering av filene etter gjeldende satser.

OBS! Mellomrom skal erstattes med   _   (understrek)

Transparent videofil:

Transparente videofiler (Video med Alphakanal) skal sendes inn likt som vanlige videofiler, men med en spesifisert filstruktur:

Format: QuickTime
Based on: Apple ProRes 4444 with Alpha
Channel: RGB + Alpha
Lydfiler:

Lydfiler skal leveres i følgende format:
.WAV / 48kHz / 16-bit

Lydfiler som skal benyttes i sendingen ønskes innsendt i nummerert rekkefølge som følgende eksempel:
AT_01-Etternavn-Tema
AT_02-Etternavn-Tema
AT_03-Etternavn-Tema

AT_01-Norman-Intro_Beat
AT_02-Norman-Podcast_utdrag
AT_03-Norman-Musikk

OBS! Mellomrom skal erstattes med   _   (understrek)

Bildefiler:

Bildefiler skal der det er mulig alltid leveres i som høyoppløselig .PNG-format. Der dette ikke er mulig kan .JPEG brukes, men kvaliteten kan forringes noe.

Bildefiler som skal benyttes i sendingen ønskes innsendt i nummerert rekkefølge som følgende eksempel:
IMG_01-Etternavn-Tema
IMG_02-Etternavn-Tema
IMG_03-Etternavn-Tema

IMG_01-Norman-Projektor_plakat
IMG_02-Norman-Instagram_bilde
IMG_03-Norman-Samarbeidspartnere

OBS! Mellomrom skal erstattes med   _   (understrek)

Logofiler:

Logoer skal leveres i høyoppløselig .PNG-fil med transparent bakgrunn (alpha-kanal). Vi ønsker tre varianter av logoen: Full farge, kun hvitt og kun sort.

Logofiler skal navngis og sendes inn som følgende eksempel:
Firmanavn-LOGO
Firmanavn-LOGO-White
Firmanavn-LOGO-Black

Nordic_Broadcast-LOGO
Nordic_Broadcast-LOGO-White
Nordic_Broadcast-LOGO-Black

OBS! Mellomrom skal erstattes med   _   (understrek)

Foredragsholdere

Det finnes mange navn på en foredragsholder. Innleder, presentatør og deltager er noen synonymer.

Fysiske foredragsholdere:

Når foredragsholdere kommer på scenen er det viktig for oss å vite hvem som er hvem. Møteleder eller konferansier kan introdusere og si navnet på personen, eller personen starter med å introdusere seg selv. Dette kan gjøres for eksempel på følgende måte: “Hei alle sammen, mitt navn er Ola Norman og er styreleder i Mitt Firma AS”.

Dersom det skal være en paneldebatt og møteleder/konferansier styrer hvem som skal ta ordet, så er det fint at han/hun starter med å si navnet på personen. På denne måten vet vi hvem kameraoperatørene skal klargjøre et bildeutsnitt av. For eksempel: “Det har kommet et spørsmål her angående resultatet på fjorårets regnskap, Karianne Norman, hva kan du si om dette?” eller “Karianne Norman, en seer lurer på hvem som avgjør utfallet på neste årsmøte. Er det noe du kan svare på?”.

Personer som skal være fysisk tilstede vil styre sin egen presentasjon med en klikker. Husk å ha mest øyekontakt med kameraet som lyser rødt (der vi bruker Tally lys. Et rødt lys representerer at dette kameraet er LIVE), slik at seerne får følelsen av blikkontakt med deg som presenterer. Ved hybrid der det også er et fysisk publikum, så må man selvsagt også har en interaksjon med disse.

Du vil få muligheten til å få frem dine notater fra presentasjonen, men ta gjerne dette opp med teknisk i forkant. Avhengig av hvordan produksjonen skal utføres vil tilgang og muligheter være forskjellig.

Digitale foredragsholdere:

Vi anbefaler digitale foredragsholdere å gjøre seg kjent med funksjonene og grenseutsnittet til Zoom Meetings (Zoom Communications Inc.). Vi har utarbeidet en “Zoom Guide” som enkelt forklarer bruken og noen tips til hvordan man kan være godt forberedt til sending.

Husk å ha kameraet på og vær sentrert i kamerautsnittet. Mute/demp mikrofonen din når du ikke snakker eller har ordet.

Digitale foredragsholdere bes utføre en sjekkliste minimum 5 virkedager før sending, slik at vi kan gi eventuell bistand i forkant. Dette som:
– Test av nettverkshastighet
– Test av WebRTC protokoller
– Teknisk gjennomgang med Viken Streaming igjennom tiltenkt plattform for innhenting av digitale foredragsholdere.

Du finner mange verdifulle verktøy og tester på vår side “verktøy“.

Digitale foredragsholdere vil selv dele sin presentasjon og vise denne digitalt. Er du usikker på hvordan dette gjøres kan det være lurt å sette opp en teknisk gjennomgang i forkant.

Behov for bistand? Vi tilbyr utfyllende teknisk gjennomgang i forkant av sendingen.

Hvilken plattform?

Det finnes et mangfold av forskjellige plattformer og systemer, og noen plattformer har funksjoner som andre mangler. Derfor er det lurt å ta en gjennomgang over hva din produksjon behøver for å best mulig formidle ditt budskap. Vi anbefaler plattform etter produksjonens behov, ønsker og muligheter.

Vi har utarbeidet en oversiktlig nettside slik at du på enkelt vis kan se hver enkelt plattform sine muligheter. For oversikt over andre muligheter til din sending, se her.

F.A.Q

Vi anbefaler strekt å unngå videoer i PowerPoint-presentasjoner. Tidligere har vi opplevd at videoer hakker eller har problemer med visning fra PowerPoint. Samtidig kan det å bruke lenker til videoer være tidkrevende, noe man ikke har så mye av under en presentasjon. Andre grunner til at vi ikke anbefaler videoer i din presentasjon:

  • Dersom videoer lenkes i PowerPointen (slik at videoen åpnes i en nettleser), må foredragsholdere også endre projektorvisning fra «Utvid skjerm» til «speil skjermbildet». Når h*n er ferdig med å vise videoen, må h*n huske å sette tilbake til «utvid skjerm».
  • Visning av video gjennom en videokonferanse som f.eks. Zoom / Teams, kan medføre hakking da de fleste plattformer kun støtter 15 FPS.
  • Ved at vi får videofiler direkte kan vi sende den høyeste kvaliteten som mulig, samt at programopptaket vil og ha den gode kvaliteten. Ved overføring gjennom PowerPoint og annet, kan videoen bli komprimert og påvirke sluttproduktet.

Nordic Broadcast ønsker derfor å få innlevert videoer som skal benyttes under presentasjonen separat, slik at vi kan spille de av direkte fra våre maskiner.